Widok panoramiczny miasta z wieżą radiową

Historia Radia KSON

Każde miasto ma swój rytm, swoje melodie i opowieści. A każde z tych opowiadań zasługuje na to, by zostać wysłuchanym. Oto jak Radio KSON stało się tą wielobarwną sceną, na której każdy znajduje swoje miejsce. Wszystko zaczęło się od marzenia, aby dać głos tym, których historie często pozostają w cieniu, by we wspólnym chórze zabrzmiały najsilniej.

Jak w najlepszej produkcji filmowej, Radio KSON rozpoczęło swoją emisję z małego, ale pełnego życia pokoiku. Był to skromny początek, ale każdy element tego studia – od mikrofonu po przyciski na panelu mikserskim – był świadkiem narodzin czegoś wyjątkowego.

Pomysł na utworzenie radia internetowego gromadzącego informacje o osobach niepełnosprawnych i ich miejscu w życiu publicznym powstał już w 2008 roku. Potrafiliśmy z własnych zasobów zorganizować studio w byłej siedzibie KSON czyli Pałacyku przy ul. Grabowskiego w Jeleniej Górze. Po pół roku nadawania programów okazało się, że bez zasilania finansowego jest to niemożliwe. Po raz drugi z konsekwencją wypełnienia luki informacyjnej w mediach podeszliśmy w roku 2016. Motywacją były nie tylko głosy niepełnosprawnych i seniorów ale również analiza komercyjnych treści programów telewizyjno-radiowych i prasowych. Okazało się wtedy, że niewiele ponad 2% czasu antenowego i publicystyki prasowej, poświęconych jest problemom osób wykluczonych z życia publicznego m.in. przez niepełnosprawność.

W 2018 roku złożyliśmy wniosek do NIW pt.:….. dzięki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu sprzętu radiowego i na wynagrodzenia dla dziennikarzy. Po wyposażeniu i urządzeniu nowoczesnego studia radiowego zawierającego również sprzęt tv: kamery, oświetlenie, mikroporty rozpoczęliśmy cykliczne nadawanie programu z …… premierami tygodniowo. Były to wywiady z ciekawymi ludźmi, relacje ze spotkań i znaczniejszych wydarzeń. Dzięki zawartym umowom z ZAiKS ważną część programu radiowego stanowiła muzyka.i coraz ciekawsza ramówka programowa, a maksymalna słuchalność wynosiła w tym okresie ok. 3 tys. wejść w ciągu doby. .

Kiedy Radio KSON rozbrzmiewa w eterze, pulsujący rytm miasta przenika przez głośniki, a każda audycja staje się odrębnym światem pełnym niezliczonych opowieści i melodii.

Nie ma tu miejsca na monotonność. Tutaj, w radiowej mozaice, znajdziesz „Jeleniogórzanie”, gdzie Stanisław Schubert, Prezes i głos o niezaprzeczalnym charakterze, prowadzi przez galerię inspirujących spotkań z ludźmi, którzy są sercem i duszą Jeleniej Góry. Od malarzy, przez piosenkarzy, aż po tych, którzy na co dzień tworzą historię miasta – każda audycja to most między światami, który nas łączy.

Radio KSON to też prawo w najlepszym wydaniu – serwowane przez Mecenasa Jerzego Dworaka, czyniące każdą, nawet najbardziej zagmatwaną kwestię, przystępną i zrozumiałą dla każdego słuchacza.

A w centrum tego wszystkiego stoi Leszek Kopeć, nasz Redaktor Naczelny – człowiek-orkiestra, który umiejętnie łączy aktualności z niezapomnianymi dźwiękami, tworząc harmonię, która jest symfonią dla duszy. Pod jego wnikliwym okiem i uchem, Radio KSON rozkwitało, zyskując reputację miejsca, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie.

Obok niego, Adam Dąbrowski, zastępca redaktora naczelnego.

Radio KSON nie ogranicza się do jednego gatunku czy jednej tematyki. To przestrzeń, w której znajdziesz wszystko – od audycji kulturalnych, poprzez programy historyczne, aż po te najbardziej aktualne tematy, które poruszają serca i umysły naszych słuchaczy.

W każdej audycji, w każdym słowie, w każdej nutce muzyki, Radio KSON emanuje ideą, że niepełnosprawność to nie wykluczenie – to część bogatej mozaiki społeczeństwa. To radio dla każdego – bez wyjątków, bez granic, bez barier.

Pamiętaj, że Radio KSON to nie tylko falowanie dźwięku – to falowanie serc, które biją w rytmie jedności. Bo najpiękniejsza muzyka powstaje, kiedy różne nuty spotykają się w jednym akordzie.